Przyjaźń, zabawa i edukacja!

Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe z własnym ogrodem i placem zabaw!

Poznajemy świat bezpiecznie i w małych grupach. Wspólnie bawimy się i uczymy po polsku i po angielsku. 

Niepubliczne Przedszkole Radosne Maluchy o profilu artystyczno – językowym powstało, aby zapewnić dzieciom dostęp do szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju talentów plastycznych, teatralnych, tanecznych, muzykalnych i językowych. Jesteśmy jedynym przedszkolem w okolicy, które prowadzi podstawę programową w dwóch językach - polskim i angielskim. 

Nasze przestronne sale dydaktyczne zostały urządzone tak, aby zapewnić optymalne miejsce do zabawy, nauki i odpoczynku. Każda z grup przedszkolnych jest podzielona wg wieku dzieci, a wszystkie sale zaaranżowane są odpowiednio do ich potrzeb. Edukacja radosnych maluchów opiera się na nowoczesnych metodach dydaktycznych - zabawie, samorealizacji i kontaktu dziecka z otaczającym go pięknem i sztuką.

Posiadamy własny ogrodzony ogród, pięknie urządzony z bezpiecznym placem zabaw o miękkiej nawierzchni. Nasze dzieci codziennie korzystają ze spacerów i zabaw na świeżym powietrzu. W deszczowe dni bawimy się  wewnątrz z wykorzystaniem m.in. interaktywnego Magicznego Dywanu, ścianki wspinaczkowej czy basenu z kolorowymi piłeczkami.

Zapewnimy Twojemu dziecku radosne dzieciństwo!

Zapewniając wszechstronny rozwój Twojego dziecka szczególnie dbamy o sferę artystyczno – językową.

Oferta zajęć obejmuje realizację podstawy programowej w dwóch językach – polskim i angielskim. Każda grupa ma szereg zajęć rozwijających zdolności artystyczne: m.in. rysunek, malarstwo, mozaika, collage, komiks, witraż malowany i wyklejany, modelowanie 3d, kreatywne zabawy z kolorami, kształtami i bryłami, a także zajęcia taneczne, rytmiczne i umuzykalniające.

Ponadto rozwijamy wśród „radosnych maluchów” umiejętności ścisłe poprzez zabawy z matematyką (kurs oparty na koncepcji edukacji matematycznej E. Gruszczyk – Kolczyńskiej oraz E. Zielińskiej) i laboratorium przedszkolaka, czyli badania i eksperymenty wspierające naturalną ciekawość świata u dzieci.

Edukacja „Radosnych Maluchów” opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu dziecka poprzez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem.

Przedszkole posiada własny ogrodzony teren oraz plac zabaw z miękką nawierzchnią. Do dyspozycji dzieci są m.in. trampolina, małpi gaj ze zjeżdżalnią, bujaczki, domek, rowerki biegowe, pojazdy, ławeczki. Ogród jest dobrze nasłoneczniony i osłonięty przed wiatrem.  Wiosną wspólnie z dziećmi sadzimy kwiaty i rośliny, latem dzieci mogą korzystać z baseników z wodą. Dla bezpieczeństwa dzieci teren przedszkola jest monitorowany (więcej zdjęć w Galerii).

Przedszkole „Radosne Maluchy” to bajkowe miejsce przygotowane specjalnie dla Twojego dziecka. Kolorowe, przestronne i ciekawie urządzone wnętrza zapewnią komfort pobytu w naszej placówce. Lokal został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki pobytu, bezpieczeństwo i wygodę. Nasze wnętrza są niepowtarzalne, inne niż wszystkie, jedyne takie w całym Trójmieście – zapraszamy do obejrzenia Galerii.

Każda grupa przedszkolna posiada indywidualnie zaprojektowaną przez architektów wnętrz salę dydaktyczną, szatnię oraz własną łazienkę. Przedszkole posiada przestronne sale dydaktyczne (po 60 – 75 m2 każda), urządzone tak, aby zapewnić optymalne miejsce do zabawy, nauki i odpoczynku. Każde pomieszczenie ma jak najlepiej służyć dzieciom z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb w zależności od grupy wiekowej np. dla grupy najmłodszej zakupiono basen z kolorowymi piłeczkami, a dla najstarszej ściankę wspinaczkową.

Wyposażenie sal:

 • atestowane meble o nowoczesnym kształcie i wyrazistej kolorystyce, bezpieczne, dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, sprzyjające prawidłowemu rozwojowi
 • ciekawe akcesoria do zabaw m.in. basen z piłeczkami, ścianka wspinaczkowa, duże miękkie kolorowe klocki, pufy
 • kącik relaksująco-wyciszający, gdzie będą czytane bajki, opowiadane historie, muzyka relaksacyjna, a najmłodsze dzieci będą miały porę drzemki
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne np. pomoce Montessori, Numicon, działania twórcze, mała motoryka, stymulowanie rozwoju i wiele innych

W wyborze treści programowych staraliśmy się przede wszystkim stworzyć taki program edukacyjno-wychowawczy, aby był on spójny z celem nadrzędnym – wszechstronnym, harmonijnym oraz radosnym rozwojem dziecka w kierunku językowo - artystycznym.

W Niepublicznym Przedszkolu Radosne Maluchy realizujemy program stworzony w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

"Kolekcja Przedszkolaka" oraz "Dzieciaki w Akcji" wydawnictwo Nowa Era

W pracy z dziećmi wykorzystujemy również:

 • rozszerzony program zajęć artystycznych
 • elementy programu edukacji matematycznej wg Prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • metodykę wychowania fizycznego w przedszkolu Kazimiery Wlaźnik
 • metodę “Dobrego Startu” M. Bogdanowicz zarówno w czasie zajęć zbiorowych jak i indywidualnych
 • niewerbalne formy terapii – muzykoterapia
 • program profilaktyki logopedycznej
 • bajkoterapię
 • zajęcia teatralne

Metoda nauki języka angielskiego w naszym Przedszkolu wykorzystuje niezwykłe możliwości dzieci w tym wieku do opanowania języka obcego i opiera się na naturalnym przyswajaniu go poprzez stały kontakt z językiem i dostarczanie tzw. bodźców językowych w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu – language immersion. Ponadto każda z grup ma codzienną lekcję języka angielskiego wg programu wydawnictwa Oxford University Press.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia artystyczne. Podczas tych zajęć dzieci mogą tworzyć wykorzystując różne formy działalności plastycznej np. malowanie farbkami, zabawa z ciastoliną, origami...

Edukacja „Radosnych Maluchów” opiera się głównie na zabawie, samorealizacji i dowartościowywaniu dziecka poprzez stały kontakt ze sztuką i otaczającym go pięknem.

Pamiętajmy, zabawa to najsilniejszy bodziec zachęcający do zdobywania wiedzy w wieku przedszkolnym, a obcowanie z pięknem i umiejętność dostrzegania go wokół siebie budzi zmysły dziecka w sposób najbardziej naturalny i właściwie stymuluje jego rozwój psychomotoryczny.

Metoda Weroniki Sherborne

Jest to metoda Ruchu Rozwijającego – programu nastawionego na rozwijanie, poprzez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe, takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Proponowane ćwiczenia kształtują świadomość własnego ciała, pobudzają ekspresję, inwencję, relaksują. Wszystkie wymagają współdziałania z partnerem lub grupą, wyzwalając i utrwalając pozytywne emocje. Szczególną rolę metoda ta odgrywa w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi, z powodzeniem jest też stosowana w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.

Pedagogika Zabawy

Jest koncepcją zakładającą wspieranie rozwoju całej osobowości człowieka i łączy w sobie założenia i metody różnych kierunków psychologii i pedagogiki humanistycznej, służące do aktywizacji przeżyć. Pedagogika zabawy opiera się na nast. zasadach:

 • wspieranie percepcji, zdolności nawiązywania kontaktów, współżycia i wchodzenia w relacje z ludźmi, ponieważ umożliwiają one rozwój samoświadomości
 • inspirowanie do wyrażania siebie, doświadczania radości eksperymentowania, wspierania twórczej działalności
 • człowieka traktuje holistycznie jako osobę złożoną z ciała, duszy i umysłu, osobę uczącą się całościowo i funkcjonującą w swoich różnorodnych odniesieniach: Ja-Ty- My (społeczeństwo – środowisko ekologiczne – czas)
 • uczenie się polega na samodzielnym uświadamianiu sobie i formułowaniu celów, dochodzeniu do nich i ocenianiu osiągniętych rezultatów

Oddziaływanie

Wychowanie i nauczanie globalne, ma na celu połączenie aspektów emocjonalnych i poznawczych. Zarówno tradycyjne nauczanie, jak również cała nasza kultura, są w sposób jednostronny silnie zorientowane na rozwój intelektu. Pedagogika zabawy dąży do przeciwstawienia się tej tendencji. Umysł człowieka może przyczynić się do pełnego rozwoju jednostki tylko wtedy, gdy pozostaje w rzeczywistym kontakcie z uczuciami i doświadczeniami, pozostając w dobrych kontaktach i relacjach z innymi ludźmi.